Tinirau, R. (2020) “Kua kā kē ngā ahi: The fires are already alight and alive Rekindling relationships, practices, and knowledge of kai amongst tamariki and rangatahi of Ngāti Ruaka, Whanganui River”, Mahika Kai Journal, 1(1), pp. 15–36. doi: 10.34900/mk.v1i1.1154.